Lãnh đạo cấp cao ở FLC Faros tiếp tục biến động

FLC Faros vừa công bố loạt nghị quyết thay đổi nhân sự từ ngày 9/12.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT FLC Faros của ông Trịnh Văn Quyết

Theo 04 nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thay đổi ban lãnh đạo cấp cao của FLC Faros, ông Trịnh Văn Đại thôi giữ chức vụ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

Ông Lê Tuấn Hùng cũng thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

Nghị quyết khác cũng thông báo bổ nhiệm Ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

Ngoài ra, FLC Faros cũng bổ nhiệm Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

Từ hồi tháng 4/2022, vị trí Tổng Giám đốc của FLC Faros bị bỏ trống khi bà Phương thôi chức vụ này để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT. Ban Tổng Giám đốc của công ty hiện có 4 thành viên là ông Trần Thế Anh, ông Phan Thanh Hà, ông Lê Tuấn Hùng và ông Nguyễn Xuân Tùng.

Có thể bạn quan tâm